Home Kodex Příběh Členové Výpravy Download Fórum Návody Recepty Vstup pro členy 
Výpravy

Wrong - 26.01.2023
Ankh 1+2 - 04.01.2023
Fanatic Caves - 22.11.2022
Water - 1.5.2022
Fan Dancer Dojo - 21.3.2021
Hythloth - 20.3.2021
Covetous - 14.3.2021
Pride Očistec - 13.3.2021
Fanatic Caves - 12.3.2021
Drow City - 28.02.2021


Červen - 2023
POÚTSTČTSONE
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 


Počet přístupů
[CNW:Counter]

cenzuruje váš poskytovatel připojení?Kodex Rodu

Chování v guildě

 1. Řídíme se pravidly serveru Dark Paradise.
 2. Jsme neutrální guildou, do bojů order x chaos nezasahujeme.
 3. Nevraždíme šedivé newbieky, nevykrádáme těla padlých kladných hrdinů, pokud to není na výpravě jakožto záchrana vybavení.
 4. Všichni členové guildy se navzájem respektují a mají rovnocenné postavení, vyjma GM, který má specifické pravomoce, svěřené mu vyšší mocí a někteří jím zvlášť pověření členové.
 5. Není dovoleno, aby jeden hráč měl více postav ve více guildách neutrálního zaměření. Takovéto jednání znamená okamžité vyloučení z guildy.
 6. Zájmy guildy jsou nade vším, volá-li guilda, je nutno poslechnout i za cenu přerušení tréninku nebo sólo harvestu. Omluvá vás jedině pokud jste na výpravě a jste už v někde hluboko v dungeonu.
 7. Členům ani adeptům guildy neni povoleno aktivně hrát PK postavu.Taktéž výpravy ostatních hrdinů před PK zásadně zatajujeme. Porušeni tohoto pravidla znamená okamžite vyloučeni z našich řad.

Poplatky

 1. Při vstupu do guildy se za každou postavu platí poplatek 25 000 gp, jako nezbytný dar bohům.
 2. Měsíční poplatky guildě nejsou stanoveny.
 3. V guildovních výpravách se guilda počítá jako člen výpravy a dostává stejný díl gp.
 4. Každý odevzdává 10% gp z neguildovní výpravy ve prospěch guildy.

Před vstupem

 1. Za adepty budou přijati pouze žadatelé, jejichž chování a vystupování nám bude vyhovovat a kteří prokáží své schopnosti, nebo snahu o zlepšování se.
 2. Od žadatelů i adeptů je očekávána aktivita a trpělivost. Aktivitou se rozumí, že nebudou jen čekat, až se ozve někdo z členů guildy, nýbrž zájemce sám by měl kontaktovat členy guildy.

Dělení lootu

 1. Po čas dungeonu se určí jedna osoba, která lootuje všechna monstra.
 2. O dělení lootu rozhoduje demokraticky většina účastníků výpravy.
 3. Itemy výrazně převyšující svou cenou ostatní předměty se draží.
 4. Item bere pouze ten, kdo jej může použít pro aktivně hranou postavu.
 5. O sochách a lvl 5 mapách demokraticky rozhoduje celá výprava.

Komunikace

 1. Každý člen i adept chodí na mapu a to minimálně po dobu, kdy může aktivně hrát.
 2. Každý člen i adept čte fórum.
 3. Není povoleno na mapu zvát cizí lidi (Neplatí u mapy na to určené).
 4. Logování na Team Speak je povinné počas výpravy, kdy to stanoví vedoucí skupiny.

Role play

 1. Hraní role není požadováno a jeho nehraní není sankciováno. Zároveň hráče RP neuražíme a nesnažíme se je vyhodit z role.
 2. Ovšem titul za jménem vám změním až po dodání příběhu! A to titul z vašeho příběhu vyplývající... hahaha

Cíle guildy

Naším cílem je vytvořit silnou a prosperující guildu. Chceme často chodit na výpravy, ať už mapky nebo dungy, prostě se bavit. Časem si snad pořídíme i guildovní hrad.